banner

Přestavby kotlů na tuhá paliva

Přestavby stávajících kotlů na tuhá paliva pro kombinovaný provoz s automatickým i ručním přikládáním

Vzhledem k tomu, že je v poslední době všeobecně kladen důraz na ekologii a zároveň ekonomiku provozu systémů vytápění a ohřevu vody, týkající se i systémů s kotli na tuhá paliva, ve velkém měřítku se rozšiřuje využití automatických systémů pro klasické kotle.
Výrobcům těchto zařízení se podařilo dosáhnout vysoké úrovně v tomto směru a lze již říci, že kvalitní automatický kotel se komfortem provozu a obsluhy blíží provozu plynového kotle, přičemž provozní náklady jsou oproti plynu či elektrice podstatně nižší a kvalita spalování i spotřeba paliva je nesrovnatelná s ručním přikládáním ve stejném typu kotle.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem dochází k výměnám starých kotlů na tuhá paliva za automatické kotle.
V případě, že je instalován například starý litinový kotel s ručním přikládáním, není vždy nezbytně nutné provést kompletní výměnu kotle. Existuje možnost, nejen u litinových kotlů, provést přestavbu takového kotle na automatický. Zatímco nový kotel s automatickým přikládáním lze koupit v cenové relaci řádově 70-90 tis.Kč, je možné stávající kotel přestavět na automat s finančními náklady cca 50% oproti kompletní výměně. Výsledný efekt je shodný s tím, že u litinového kotle vpodstatě stáří kotlového tělesa nehraje roli vzhledem k jeho životnosti a kvalitě litiny, která se dříve k výrobě kotlů používala.
Při zvažování přestavby ocelového (plechového) kotle je dobré zohlednit stáří stávajícího kotle, neboť tyto kotle mají na rozdíl od litinových životnost značně omezenou.
Existuje spousta výrobců i více systémů hořáků automatických kotlů. Vzhledem k tomu, že tato zařízení nejsou žádnou novinkou a na trhu se vyskytují již delší dobu, lze hodnotit přednosti i nedostatky jednotlivých variant i výrobců.
My nabízíme po zkušenostech z již realizovaných zakázek a instalací, které jsme v minulých letech provedli, zejména výrobky české firmy Kovarson.
S tímto výrobcem máme dlouhodobě dobré zkušenosti. Výrobky, ať již kompletní kotle, nebo přestavbové sady, obsahují podavače s ocelovým masivním šnekem se středovým hřídelem uloženým na obou koncích a univerzálním čtvercovým ocelovým hořákem s litinovým límcem, který se v současné době jeví jako velmi spolehlivý pro nejrůznější druhy paliv aniž by zejména u agropaliv nastávaly problémy se zanášením nebo napékáním hmoty, jak se tomu děje u retortových hořáků.
 Uvedený výrobce disponuje kotli certifikovanými pro emisní třítu 3, 4 a 5 i výrobky splňujícími požadavky na Ekodesign a certifikace na emisní třídy 3 a 4 se vztahuje zároveň na přestavby starých litinových kotlů Viadrus a Dakon, což svědčí o kvalitě zařízení vyvinutého tímto výrobcem. Podmínkou získání certifikátu přestavěného stávajícího kotle je použití všech komponentů originálních dodaných výrobcem a provedení přestavby autorizovanou smluvní firmou, kterou jsme se stali po zkušenostech s výrobky společnosti Kovarson.
Další informace a fotogalerii realizovaných zakázek pro Vás připravujeme...
  
AKTUÁLNĚ: 

12.1.2020

K 31.12.2019 jsme ukončili provádění kontrol veškerých kotlů na tuhá paliva, jelikož vzhledem k povinnosti od 1.1.2020 registrovat všechny prohlídky do "státního registru" se sankcí až 500.000,-Kč při pochybení, odmítáme být udavači státu a udávat občany- kdo, čím a jak topí. Původní záměr kontrol při přípravě tohoto zákona byla bezpečnost a ekologie, ale nyní cítíme převažovat spíše něčí ekonomické zájmy nad ekologií a bezpečností okolo kotlů na tuhá paliva, a proto se na takovém systému nehodláme podílet. Děkujeme za pochopení

31.10.2019
Vzhledem ke změnám v legislativě a k neúměrnému navyšování administrativní a finanční zátěže pro kontrolory kotlů na tuhá paliva, provádíme již pouze kontroly kotlů ROJEK, KOVARSON a výrobků společnosti HS flamingo a to pouze do konce roku 2019.
Kapacita je omezena, přičemž přednost mají stávající zákazníci a následně jsou termíny dle pořadí při objednání kontroly.

Děkujeme za pochopení


8.9.2019
Ukončili jsme provádění kontrol technického stavu kotlů na tuhá paliva Dakon a Buderus, provádění montáží a servisu těchto kotlů trvá nadále beze změn.

23.1.2017

Dne 17.1.2017 jsme získali oprávnění pro provádění kontrol technického stavu kotlů na tuhá paliva DAKON a BUDERUS dle zák 201/2012sb.    

31.10.2016

V průběhu prosince 2016 budeme provádět revize kotlů na tuhá paliva dle zák.č.201/2012sb.
Máme oprávnění provádět revize kotlů ROJEK, KOVARSON včetně přestaveb provedených s hořáky KOVARSON, dále teplovodních krbových vložek a kamen s výměníkem od firmy HS Flamingo. Dále jsme oprávněni provést revizi kotle s nezjištěným výrobcem, případně vlastní výroby nebo topidel vyráběných např. výrobními družsvy bez štítku apod. Takové kotle je možno provozovat do r.2022 za předpokladu, že jsou zapojeny s bezpečnostními prvky dle platných předpisů (pojistný ventil na výstupu topné vody atd.)

Nově jsme servisním partnerem pro automatické i ruční kotle na tuhá paliva DAKON. Pro revize kotlů tohoto výrobce zatím nemáme oprávnění, ale pracujeme na jeho získání.

30.3.2016

Získali jsme oprávnění provádět revize kotlů na tuhá paliva, které jsou uloženy zákonem č.201/2012sb.
Podle tohoto zákona je provozovatel tepelného zdroje na tuhá paliva pro teplovodní systém vytápění s výkonem 10-300kW doložit na vyžádání úřadu od 1.1.2017 revizi takového zdroje.
Revize platí po dobu 2let.
Aktuálně jsme oprávněni provádět revize kotlů ROJEK.
Oprávnění pro další výrobky budeme rozšiřovat s ohledem na vypsané termíny školení jednotlivých výrobců.