banner

  V současné době, kdy energie i paliva neustále zdražují, přemýšlí většina lidí o nejrůznějších způsobech, jak minimalizovat náklady spojené s provozem domácností a  jakýchkoli objektů všeobecně.
  Možností je hned několik. Úspory na vytápění či klimatizování zateplením budovy, snížení spotřeby el.energie použitím modernějších elektrospotřebičů s "lepším energetickým štítkem" apod.
  My nabízíme alternativu pro úspory energie v oblasti ohřevu teplé užitkové vody a přitápění v objektech, dále pak podle nejnovějších trendů alternativní zdroje technologického tepla  v průmyslu.
  Základní myšlenkou je fakt, že na rozdíl od ostatních zdrojů, SLUNCE NEZDRAŽUJE.

Mapa slunečního svitu v České Republice:

Existuje mnoho výrobců, prodejců a montážních firem, které se zabývají solárními systémy na ohřev vody a přitápění. Je zároveň mnoho různých systémů, které se liší konstrukcí kolektorů, způsobem, jak se předává teplo uvnitř kolektoru a dalšími faktory.
Systém, který nabízíme my, patří mezi špičkové moderní technologie HEAT PIPE.
 Pořizovací náklady systémů heat pipe jsou sice o něco vyšší, než u ostatních systémů, avšak vzhledem k vysokým ročním ziskům je návratnost takového systému srovnatelná s konkurencí.
 O tom, že námi dodávané solární systémy jsou skutečně ekonomicky zajímavé, svědčí i fakt, že po pozastavení příjmu nových žádostí do dotačního programu Zelená úsporám nás i nadále oslovují další zákazníci s poptávkami a realizujeme nové zakázky i bez dotací v hojném počtu. Námi dodávané solární kolektory jsou vyvinuty přímo pro zeměpisné polohy odpovídající i České Republice tak, aby byly zisky s ohledem na pořizovací náklady v co nejlepším poměru. Na trhu je řada systémů  s nižší cenovou úrovní. Velmi často se však jedná o zařízení konstruovaná do poloh s vyšším slunečním svitem (jih Evropy apod.), které v našich podmínkách reálně dosahují podstatně menšího výkonu, jelikož intenzita slunečního záření neodpovídá konstrukčním předpokladům takových zařízení. Dochází pak k podstatnému prodloužení návratnosti takového zařízení.
 Naším cílem je především spokojený zákazník, který doporučí systém dalším zájemcům, a proto upřednostňujeme kvalitu a individuální přístup k jednotlivým projektům.
 O tom, že náni dodávané kolektory splňují kriteria udávané kvality a parametry uváděné pro tyto výrobky jsou pravdivé a nezkreslené, svědčí certifikát Keymart, který jsme pro naše výrobky získali.

  

  

AKTUÁLNĚ: 

12.1.2020

K 31.12.2019 jsme ukončili provádění kontrol veškerých kotlů na tuhá paliva, jelikož vzhledem k povinnosti od 1.1.2020 registrovat všechny prohlídky do "státního registru" se sankcí až 500.000,-Kč při pochybení, odmítáme být udavači státu a udávat občany- kdo, čím a jak topí. Původní záměr kontrol při přípravě tohoto zákona byla bezpečnost a ekologie, ale nyní cítíme převažovat spíše něčí ekonomické zájmy nad ekologií a bezpečností okolo kotlů na tuhá paliva, a proto se na takovém systému nehodláme podílet. Děkujeme za pochopení

31.10.2019
Vzhledem ke změnám v legislativě a k neúměrnému navyšování administrativní a finanční zátěže pro kontrolory kotlů na tuhá paliva, provádíme již pouze kontroly kotlů ROJEK, KOVARSON a výrobků společnosti HS flamingo a to pouze do konce roku 2019.
Kapacita je omezena, přičemž přednost mají stávající zákazníci a následně jsou termíny dle pořadí při objednání kontroly.

Děkujeme za pochopení


8.9.2019
Ukončili jsme provádění kontrol technického stavu kotlů na tuhá paliva Dakon a Buderus, provádění montáží a servisu těchto kotlů trvá nadále beze změn.

23.1.2017

Dne 17.1.2017 jsme získali oprávnění pro provádění kontrol technického stavu kotlů na tuhá paliva DAKON a BUDERUS dle zák 201/2012sb.    

31.10.2016

V průběhu prosince 2016 budeme provádět revize kotlů na tuhá paliva dle zák.č.201/2012sb.
Máme oprávnění provádět revize kotlů ROJEK, KOVARSON včetně přestaveb provedených s hořáky KOVARSON, dále teplovodních krbových vložek a kamen s výměníkem od firmy HS Flamingo. Dále jsme oprávněni provést revizi kotle s nezjištěným výrobcem, případně vlastní výroby nebo topidel vyráběných např. výrobními družsvy bez štítku apod. Takové kotle je možno provozovat do r.2022 za předpokladu, že jsou zapojeny s bezpečnostními prvky dle platných předpisů (pojistný ventil na výstupu topné vody atd.)

Nově jsme servisním partnerem pro automatické i ruční kotle na tuhá paliva DAKON. Pro revize kotlů tohoto výrobce zatím nemáme oprávnění, ale pracujeme na jeho získání.

30.3.2016

Získali jsme oprávnění provádět revize kotlů na tuhá paliva, které jsou uloženy zákonem č.201/2012sb.
Podle tohoto zákona je provozovatel tepelného zdroje na tuhá paliva pro teplovodní systém vytápění s výkonem 10-300kW doložit na vyžádání úřadu od 1.1.2017 revizi takového zdroje.
Revize platí po dobu 2let.
Aktuálně jsme oprávněni provádět revize kotlů ROJEK.
Oprávnění pro další výrobky budeme rozšiřovat s ohledem na vypsané termíny školení jednotlivých výrobců.