banner

Proč nabízíme právě systém HEAT PIPE?

Systém Heat Pipe je používán ve vakuových trubicích, kde je umístěna (jak vyplývá již z názvu v angličtině) topná trubka.
Je to uzavřená trubka z mědi s rozšířeným horním koncem, který slouží ke kontaktnímu předání tepla ve sběrači kolektoru. Sběrač je opatřen uzavřenou jímkou pro každou trubici, která se do této jímky po namazání tepelně vodivou pastou zasune.
Co se dějě uvnitř topné trubky?
 Tato hermeticky uzavřená trubka je naplněna médiem s bodem varu cca 25 st.Celsia. Při zvýšení teploty uvnitř skleněné vakuové trubice se během několika sekund začne médium uvnitř Heat Pipe vypařovat a v podobě páry stoupá trubicí nahoru do rozšířeného konce, kde předá teplo do sběrače kolektoru, čímž se médium ochladí, zkapalní a stéká zpět trubicí dolů. Tento koloběh se neustále opakuje.
Hlavní výhodou tohoto systému oproti deskovým kolektorům je fakt, že trubice Heat Pipe reagují na difuzní sluneční záření (topí i když je pod mrakem a na kolektor nedopadá přímý sluneční svit).
 Další konstrukční prvek, který je odlišný od jiných systémů trubicových kolektorů spočívá v tom, že solární kapalina, která protéká z kolektoru do výměníku bojleru, nebo akumulační nádrže, vůbec nevstupuje do jednotlivých trubic, takže systém není třeba vypouštět při případné výměně vakuové trubice. Pokud by například došlo k mechanickému poškození i více trubic (např. extrémní krupobití, pád větve stromu apod.), celý systém funguje i s rozbitými trubicemi, pouze výkon kolektoru je snížen o počet trubic, které jsou poškozené. Trubice lze jednotlivě zakoupit jako náhradní díl. Výměna je velmi jednoduchá, aby ji dokázal provést i laik, takže není bezpodmínečně nutné na tuto činnost volat odborný servis.
Co se stane, když je systém natopený a není kam předat teplo? 
Problémem zejména u zastaralejších systémů bývá situace v létě, kdy solár dodává nejvíce tepla a pokud není zajištěno jeho předání např. do bazénu, může dojít k přehřátí celého systému a jeho poškození.
U systému Heat Pipe od společnosti AAAsolar, který nabízíme, je tato situace vyřešena konstrukcí systému bez nutnosti zvláštních bezpečnostních opatření, a to i pro případ výpadku dodávky elektřiny, který by mohl způsobit přerušení chodu solárního cirkulačního čerpadla, takže není pro bezpečnost systému nutný ani záložní zdroj UPS.

Princip ochrany zařízení spočívá v následujících procesech, které probíhají při přehřátí v solárním zařízení.
 

 
 K samočinnému odstavení solárního systému z provozu dojde v těchto situacích:
  
  • Pokud jsou bojler či akumulční nádrž natopené na maximální teplotu, tj. 95 st.Celsia
  • Pokud dojde překročení max.provozní teploty kolektoru, standartně 130 st.Celsia
  • Pokud dojde k výpadku elektrické energie či poruše solárního oběhového čerpadla 
 
 Odstavení systému spočívá v tom, že pokud začne narůstat teplota v kolektorech, při teplotě 130st.Celsia zablokuje řídící jednotka cirkulační čerpadlo, aby nedošlo k jeho poškození, dále při cca 150 st.Celsia teplonosná kapalina v kolektorech zplynuje, vytvoří páru a v solárním okruhu stoupne tlak. Tím se zbytek média v kapalném stavu vytlačí směrem od kolektorů do expanzní nádoby. Solární systém v této situaci netopí, protože je zablokován chod čerpadla a teplota v kolektorech může dosáhnout více, než 200 st.Celsia. Není to však havrijní stav a systém je konstruován na takové teploty. Tato situace trvá až do doby, než klesne teplota v kolektoru pod max.provozní teplotu a(nebo) v nádrži či bojleru pod 95 st.Celsia. Poté se opět spustí solární čerpadlo a systém funguje standartním způsobem. Teplota v kolektorech odstaveného systému poklesene ovšem pouze v momentě, kdy na trubice nesvítí přímé slunce. V praxi to znamená, že pokud například dojde k odstavení systému během slunečného dne v poledne, ten den až do západu slunce zůstane systém odstavený a sám se spustí až následující den při východu slunce. Není nutné na ovládacím panelu nic nastavovat, nebo upravovat. Spuštění proběhne automaticky bez jakéhokoliv zásahu obsluhy.
AKTUÁLNĚ: 

12.1.2020

K 31.12.2019 jsme ukončili provádění kontrol veškerých kotlů na tuhá paliva, jelikož vzhledem k povinnosti od 1.1.2020 registrovat všechny prohlídky do "státního registru" se sankcí až 500.000,-Kč při pochybení, odmítáme být udavači státu a udávat občany- kdo, čím a jak topí. Původní záměr kontrol při přípravě tohoto zákona byla bezpečnost a ekologie, ale nyní cítíme převažovat spíše něčí ekonomické zájmy nad ekologií a bezpečností okolo kotlů na tuhá paliva, a proto se na takovém systému nehodláme podílet. Děkujeme za pochopení

31.10.2019
Vzhledem ke změnám v legislativě a k neúměrnému navyšování administrativní a finanční zátěže pro kontrolory kotlů na tuhá paliva, provádíme již pouze kontroly kotlů ROJEK, KOVARSON a výrobků společnosti HS flamingo a to pouze do konce roku 2019.
Kapacita je omezena, přičemž přednost mají stávající zákazníci a následně jsou termíny dle pořadí při objednání kontroly.

Děkujeme za pochopení


8.9.2019
Ukončili jsme provádění kontrol technického stavu kotlů na tuhá paliva Dakon a Buderus, provádění montáží a servisu těchto kotlů trvá nadále beze změn.

23.1.2017

Dne 17.1.2017 jsme získali oprávnění pro provádění kontrol technického stavu kotlů na tuhá paliva DAKON a BUDERUS dle zák 201/2012sb.    

31.10.2016

V průběhu prosince 2016 budeme provádět revize kotlů na tuhá paliva dle zák.č.201/2012sb.
Máme oprávnění provádět revize kotlů ROJEK, KOVARSON včetně přestaveb provedených s hořáky KOVARSON, dále teplovodních krbových vložek a kamen s výměníkem od firmy HS Flamingo. Dále jsme oprávněni provést revizi kotle s nezjištěným výrobcem, případně vlastní výroby nebo topidel vyráběných např. výrobními družsvy bez štítku apod. Takové kotle je možno provozovat do r.2022 za předpokladu, že jsou zapojeny s bezpečnostními prvky dle platných předpisů (pojistný ventil na výstupu topné vody atd.)

Nově jsme servisním partnerem pro automatické i ruční kotle na tuhá paliva DAKON. Pro revize kotlů tohoto výrobce zatím nemáme oprávnění, ale pracujeme na jeho získání.

30.3.2016

Získali jsme oprávnění provádět revize kotlů na tuhá paliva, které jsou uloženy zákonem č.201/2012sb.
Podle tohoto zákona je provozovatel tepelného zdroje na tuhá paliva pro teplovodní systém vytápění s výkonem 10-300kW doložit na vyžádání úřadu od 1.1.2017 revizi takového zdroje.
Revize platí po dobu 2let.
Aktuálně jsme oprávněni provádět revize kotlů ROJEK.
Oprávnění pro další výrobky budeme rozšiřovat s ohledem na vypsané termíny školení jednotlivých výrobců.